Narodenia, sobáše a úmrtia
NOVÉ
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Narodenia, sobáše a úmrtia
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Narodenia, sobáše a úmrtia
Zoznamy narodených osôb, sobášov a úmrtí niekedy uvádzané ako životné záznamy sú neoceniteľné pre vaše genealogické pátranie. Ak boli robené v čase sledovanej udalosti tak sú považované za presnejšie ako všetky iné druhy záznamov o tejto udalosti. Tieto záznamy obsahujú aj informácie ako dátum a miesto udalosti, mená rodičov, zamestnanie a bydlisko. <br><br> Nielen že nájdete informáciu o danom príbuznom ale často aj informácie o jeho blízkych príbuzných. Napríklad záznamy o narodení a sobáši obsahujú mená rodičov a záznamy o rozvode obsahujú mená detí.