Germany, Births and Baptisms, 1558-1898
Počet zaznamov 109,729,733
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie/krst
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Dátum úmrtia
Miesto bydliska
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Germany, Births and Baptisms, 1558-1898
Meno
Narodenie/krst
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Dátum úmrtia
Miesto bydliska
Manžel/ka
Kľúčové slová
Pohlavie
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Germany, Births and Baptisms, 1558-1898
Počet záznamov 109 729 733
Index vybraných záznamov o narodení a krstoch v Nemecku. Zahrnutých je len niekoľko lokalít a roky sa líšia podľa lokality. Vzhľadom k zákonom na ochranu súkromia nemusia byť zobrazené nedávne záznamy. Uvedené rozsahy rokov platia pre väčšinu záznamov. Niektoré záznamy môžu byť skoršie alebo neskoršie.<br><br>
Súvisiace kategórie záznamov: