Zoznamy sčítania obyvateľstva a volebné zoznamy
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Zoznamy sčítania obyvateľstva a volebné zoznamy
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Zoznamy sčítania obyvateľstva a volebné zoznamy
Mnoho krajín uskutočňuje pravidelne sčítanie obyvateľstva za účelom získavania údajov o počte obyvateľov. Zoznamy sčítania obyvateľstva často obsahujú pomocné údaje o vašich predkoch aj ich rodinách a umožňujú vám určiť ich miesto bydliska v čase konania sčítania. <br><br> Zaznamenané informácie sa často líšia podľa miesta a roku sčítania, ale obvykle obsahujú mená členov domácnosti, ich vek, miesta narodenia, bydlisko, zamestnanie, podrobnosti o občianstve a imigrácii, údaje o sobáši, vojenskej službe atď.