Noviny
NOVÉ
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Názov publikácie
Dátum zverejnenia
Miesto vydania
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Noviny
Meno
Názov publikácie
Dátum zverejnenia
Miesto vydania
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Noviny
Naša zbierka historických novín môže poskytnúť pohľad do sveta vašich predkov, aký ťažko nájdete inde. Nájdite nekrológy, oznámenia o narodení, zásnubách a sobášoch. Čítajte správy o udalostiach v oblastnom športe, školách a spoločnosti. <br><br> Noviny môžu vám priblížiť obce, v ktorých vaše rodiny žili, či už to boli mestečká alebo veľké mesto. Noviny sú nezastupiteľným zdrojom pre historický a genealogický výskum. Pomôžu vám zaplniť medzery vo vašom rodokmeni a zmeniť mená na stránke v skutočných ľudí.