Záznamy o narodení
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Záznamy o narodení
Meno
Narodenie
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Záznamy o narodení
Zoznamy narodených predstavujú jeden zo základných a kľúčových prameňov pre informácie o rodine, boli robené bezprostredne po narodení osoby a obsahujú minimálne mená rodičov dieťaťa. Často obsahujú aj ďalšie údaje o rodičoch ako miesta narodenia, vek, počet detí a cirkevné údaje pre záznamy o krste. <br><br> Pre deti narodené v nemocniciach je dôležitá ich domovská adresa pre zistenie ich bydliska. Záznamy v tejto kategórii obsahujú indexy, ktoré vám umožnia vyžiadať kópiu od majiteľov záznamov a v niektorých prípadoch aj zobrazenie skutočných záznamov.