Mexico, Baptisms, 1560-1950
Počet zaznamov 122,553,605
NOVÉ
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie/krst
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Mexico, Baptisms, 1560-1950
Meno
Narodenie/krst
Otec
Matka
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Manžel/ka
Kľúčové slová
Pohlavie
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Mexico, Baptisms, 1560-1950
Počet záznamov 122 553 605
Indexácia krstných záznamov katolíckej cirkvi z rôznych lokalít v Mexiku. Rozsah rokov v názve kolekcie predstavuje roky na ktoré sa vzťahuje väčšina záznamov; hoci niektoré záznamy môžu byť zo skorších alebo neskorších rokov. Táto kolekcia nezahŕňa snímky pôvodných záznamov.<br><br>
Súvisiace kategórie záznamov: