Cirkevné záznamy
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Cirkevné záznamy
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Cirkevné záznamy
Cirkevné a farské záznamy obsahujú mená členov zboru, a prípadne aj záznamy krstov, sobášov, úmrtí a pohrebov. <br><br>