Nový Zéland - najpočetnejšie etniká
Toto sú najpočetnejšie etnické skupiny v krajine Nový Zéland podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage.
Vybrať inú krajinu
Percentuálny podiel predstavuje percento používateľov DNA MyHeritage v krajine s názvom Nový Zéland u ktorých sa vyskytuje daná etnická príslušnosť.
Zobraziť všetky etnické skupiny