Etnická skupina menom Angličan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Angličan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Angličan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Angličan
Británia - je konkrétny názov pre východné oblasti britských ostrovov - bola najmenej za posledných 15 tisíc rokov nepretržite obývaná etnickým obyvateľstvom (pred 11. storočím) vrátane Keltov, Rimanov, Anglo-Saxonov, Vikingov a Normanov. Od stredoveku sa aj iné etnické skupiny presťahovali do Británie či už pozvaním (európski Židia v roku 1070 boli pozvaní Williamom Dobyvateľom, hoci boli o 200 rokov neskôr vyhnaní), na základe obchodovania s africkými otrokmi od roku 1730) alebo obchodu (vrátane najstaršej čínskej komunity v Európe z 19. storočia). Po druhej svetovej vojne sa toto rôznorodé prisťahovalectvo zvýšilo ešte viac a tak spoločenstvo obyvateľov zaznamenalo ešte väčšiu rozmanitosť od Karibiku, Južnej Ázie aj Afriky. To ale neznamená, že dominantná nie je 'pôvodná' britská etnická skupina ovládajúca angličtinu a zahŕňa keltských dedičov, keďže aj niektorí z waleského, škótskeho a írského pôvodu sa usadili v modernom Anglicku.