Etnická skupina menom Iber - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Iber.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Iber v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Iber
Iberský polostrov, ktorý zahŕňa Španielsko a Portugalsko, bol historicky formovaný viacerými civilizáciami a odlišnými populáciami, počínajúc starými Iberskými kmeňmi až po moderný španielsky a portugalský národ. V roku 1492 boli Židia vyhnaní z regiónu a Krištof Columbus sa vypravil na cestu do Ameriky, čím odštartoval éru skúmania a dobývania Nového sveta. Iberskí dobyvatelia sa dostali do celej Ameriky, do rôznych častí Afriky ako aj indického subkontinentu a zanechali v týchto oblastiach svoje genetické znaky. Moderná chirurgia bola rozvinutá v Španielsku počas Zlatého veku islamskej Iberie okolo roku 1000 n.l.