Etnická skupina menom Severo a Západoeurópan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Severo a Západoeurópan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Severo a Západoeurópan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Severo a Západoeurópan
Populácia severnej a západnej Európy zahŕňa predovšetkým nemeckých, francúzskych a holandských obyvateľov. Tento región bol ovplyvnený významnými historickými udalosťami, vrátane formovania katolíckej cirkvi, renesancie, reformácie a priemyselnej revolúcie. Imperiálne výboje a vek kolonizácie rozptýlili národy severnej a západnej Európy po celom svete a teraz sú významnými populáciami v Severnej a v Južnej Amerike ako aj v niektorých častiach Afriky a Oceánie. Toto európske územie je kolískou západnej kultúry, vrátane inovácií vo výtvarnom umení, literatúre, filozofii a vedeckej metodológii a ktoré sa stali štandardom na celom svete. Obyvatelia tejto časti Európy majú záľubu v kulinárstve. Ich kuchárske postupy a stolovanie sú vysoko rozvinuté spolu s produkciou vína, syrov, pečiva. Varenie je tu povýšené na umenie.