Etnická skupina menom Írsky, Škótsky a Waleský - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Írsky, Škótsky a Waleský.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Írsky, Škótsky a Waleský v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Írsky, Škótsky a Waleský
Západný región Britsko-írskych ostrovov je obývaný národmi pochádzajúcimi zo 6 keltských národov, ktoré tvoria dve etnolingvistické skupiny: Brittonické národy, ktoré boli vysídlené Anglosasmi a usadili sa na území dnešného Walesu, Cornwallu a Bretónska. Druhou skupinou sú Geolovia, ktorí sa stali dominantnou kultúrou v Írsku a potom expandovali do Škótska a na ostrov Man. Každá z týchto kultúr stále hovorí určitým variantom svojho pôvodného keltského dialektu. Íri odvodzujú svoj názov od gaelského výrazu pre územie Éire a sú dedičmi bohatej ľudovej tradície v oblasti poézie, hudby, rozprávkarstva, tanca a mytológie. Aj keď majú Škóti rovnaké korene, vyvinuli si úplne vlastnú kultúru. Zároveň rozprávajú vlastným dialektom gaelčiny a škótčiny. Svoj názov získali z latinského výrazu pre všetkých Gaelov, ktorý znie „Scoti“. Ich brittonskí susedia, Walesania, boli v germánskom jazyku označené ako „walhaz“, čo znamená „cudzinec“. Z tohto výrazu je odvodený aj názov ich etnickej príslušnosti a jazyka. V stredoveku oblasť obsadili anglo-normanskí dobyvatelia. Anglická kolonizácia v 16. a 17. storočí zas zmenila jej etnický a jazykový charakter. Objavil sa anglický jazyk, ktorým sa dnes hovorí na celých Ostrovoch. Íri, Škóti a Walešania sú však aj naďalej mimoriadne hrdí na svoj jazyk, históriu, tradície a ďalšie bohatstvá svojej kultúry.