Libanon - najpočetnejšie etniká
Toto sú najpočetnejšie etnické skupiny v krajine Libanon podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage.
Vybrať inú krajinu
Percentuálny podiel predstavuje percento používateľov DNA MyHeritage v krajine s názvom Libanon u ktorých sa vyskytuje daná etnická príslušnosť.
Zobraziť všetky etnické skupiny