Etnická skupina menom obyvateľ stredného východu - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina obyvateľ stredného východu.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou obyvateľ stredného východu v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom obyvateľ stredného východu
Levantia, oblasť vo východnom Stredomorí, je domovom arabčiny, hebrejčiny, aramejčiny a iných semitských jazykov, taktiež je rodiskom všetkých abrahámskych náboženstiev. Moslimské dobytie Levantu v 7. storočí viedlo k rozsiahlemu rozširovaniu islamu a používaniu arabského jazyka, menšie skupiny kresťanov, židov, druzov a jezidov sa tu udržali. Obyvatelia zo Stredného východu emigrovali po celom svete a stali významnými populáciami v Európe a v Amerike. Stredný východ, ktorého história siaha do najstarších ľudských osídlení je známy ako 'kolíska civilizácie'. Stopy osídlenia siahajú do roku 9 000 pred naším letopočtom, Jericho je prvé známe opevnené mesto. Región je tiež domovom najstarších foriem ľudského poľnohospodárstva, organizovanej ľudskej spoločnosti ako aj prvých písomných záznamov na svete.