Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1880
Počet zaznamov 50,473,326
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1880
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1880
Počet záznamov 50 473 326
Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1880 sa uskutočnilo v júni 1880, celkový počet obyvateľov žijúcich v USA bol 50 189 209 osôb, čo bolo o 30,2% viac ako pri sčítaní v roku 1870.<br><br>Sčítanie obyvateľstva v USA 1880 bolo v poradí už desiate sčítanie a prvé so záznamom vzťahu medzi členmi domácnosti a jej hlavou. Tridsaťosem štátov sa zapojilo do sčítania 1880 plus teritória: Arizona, Dakota, Idaho, Montana, New Mexico, Utah, Washington a Wyoming. Neorganizovaná Aljaška bola tiež zarátaná, ale indiánska oblasť "Indian Territory" (teraz Oklahoma) nebola zrátaná pre ne-indiánov.<br><br>Volební komisári pri federálnom sčítaní obyvateľstva robili záznamy o každej osobe, ktorá v deň sčítania bola v domácnosti. Komisár mohol navštíviť dom k neskoršiemu dátumu, ale informácie, ktoré zhromažďoval o osobách, museli byť na deň sčítania obyvateľstva. Základnou sčítacou jednotkou bol okres (county). Každý okres bol rozdelený do sčítacích obvodov, jeden pre každého komisára. Vyplnené formuláre boli zaslané do Commerce Department’s Census Office vo Washingtone, DC.<br><br>Údaje z federálneho sčítania obyvateľstva sú obyčajne spoľahlivé, závisia na vedomostiach informátora a starostlivosti sčítacieho komisára. Informácie mohol podávať komisárovi sčítania obyvateľstva ktorýkoľvek člen rodiny alebo sused. Niektoré informácie môžu byť nepravdivé alebo zámerne sfalšované.
Súvisiace kategórie záznamov:
Príklad záznamov