Austrálske volebné zoznamy
NOVÉ
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Austrálske volebné zoznamy
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Austrálske volebné zoznamy
Austrálske zoznamy voličov sú dobré záznamy používané ako "náhradné sčítanie obyvateľstva." Boli zostavené každým štátom vo volebných rokoch za účelom určiť počet a mená osôb oprávnených hlasovať. Informácie uvedené v zoznamoch voličov obvykle obsahujú meno voličov, pohlavie, adresu a povolanie. <br><br> Zoznamy voličov začali byť zostavované pre niektoré oblasti v Austrálii v roku 1840. V tej dobe mali právo hlasovať len majitelia nehnuteľností. Vo väčšine kolónií všetkým mužom bolo udelené hlasovacie právo v roku 1850 a v roku 1900 dostali tiež ženy volebné právo. Nebritskí občania nemohli hlasovať až do roku 1940 a domorodci (Aborigines) až do roku 1949.<br><br>V rámci každého štátu boli voliči organizovaní do volebných obvodov a subodvodov, podľa toho, kde žili. Volebné zoznamy boli zostavené podľa týchto zemepisných oblastí. Hranice obvodov a subodvodov sa mohli v priebehu rokov zmeniť.