Etnická skupina menom Východoeurópan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Východoeurópan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Východoeurópan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Východoeurópan
Osoby východoeurópskeho pôvodu majú korene v Rusku, na Ukrajine, v Poľsku, na Slovensku a aj v Maďarsku. Na začiatku letopočtu bola táto oblasť z veľkej časti osídlená slovanskými a baltskými kmeňmi, neskoršie došlo tu k nájazdom Rimanov, Mongolov a Osmanov. Ako premostenie Európy s Áziou sa región stal epicentrom bohatej kultúrnej difúzie. Umeniu a vede sa tam darilo aj napriek drsnejším klimatickým podmienkam či politickým otrasom v priebehu posledných niekoľkých storočí. Východná Európa je už dávno považovaná za dôležité centrom hlavných trendov v oblasti divadelného umenia, je kolískou ruského baletu a moderného herectva. Rusi vynikli v oblasti inžinierstva ako bola výstavba svetovo najdlhšej železničnej trate pred vyše sto rokmi - Transibírskej magistrály - ako aj mnohými vedeckými objavmi, vrátane vyslania prvého človeka do vesmíru v roku 1961. Počas budovania socializmu celá východná Európa a hlavne krajiny Sovietskeho zväzu zažili značnú vnútornú emigráciu. Po páde komunizmu od roku 1990 vznikli mnohé východoeurópske diaspóry po celej Európe aj v Severnej Amerike.