Historical Books - Index of Authors and People Mentioned, 1811-2003
Počet zaznamov 494,146,934
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Názov knihy
Kľúčové slová
Pridať podrobnosti
Dátum zverejnenia
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Historical Books - Index of Authors and People Mentioned, 1811-2003
Meno
Názov knihy
Kľúčové slová
Pridať podrobnosti
Dátum zverejnenia
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Historical Books - Index of Authors and People Mentioned, 1811-2003
Počet záznamov celkom 494 146 934 v 3,024,213
This collection is an index of persons mentioned in various English-language public domain books as well as the names of authors of these publications. The number of digitized books is over three million. The index includes the following searchable information: the title and the year of publication, name of the author(s), birth and death year of the author(s), the names of all the individuals mentioned in the publication, the publisher and the subject(s) of the publication can also be found in most records.<br><br>The dataset for this collection was obtained with the help of the <a href="https://www.gdeltproject.org/" target="">GDELT Project</a>.
Súvisiace kategórie záznamov: