Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1940
Počet zaznamov 134,282,495
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1940
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1940
Počet záznamov 134 282 495
<b>MyHeritage is proud to bring you the 1940 U.S. Federal Census.</b><br>Pri sčítaní ľudu v roku 1940 bol v tej dobe počet obyvateľov v Spojených štátoch 132,164,569 vrátane ozbrojených síl slúžiacich v zahraničí. Išlo o osoby narodené do 1. apríla 1940. Bola to najväčšia, najkomplexnejšie a najaktuálnejšie dostupná sada záznamov. Obsahuje informácie o mieste, domácnosti, mená, vzťahy, pohlavie, rasu, vek, vzdelanie, miesta narodenia a ďalšie skutočnosti unikátne v roku 1940 vrátane udania pobytu v roku 1935, podrobný rozpis príjmov a zamestnania a doplnkové otázky pre 2 osoby na každom formulári.<br><br>Vykonali sme mravenčiu prácu pri lúštení ručne písaných stránok zo sčítania obyvateľstva 1940 a vytvorili prehľadávaciu indexáciu tohoto sčítania. Toto bolo vykonávané postupne štát po štáte až boli zahrnuté stále viac a viac údajov.<br><br>V súlade s požiadavkami americkej ústavy je federálnou povinnosťou spočítať obyvateľov USA každých 10 rokov. Údaje zo sčítania obyvateľstva je možné uvoľniť pre verejnosť až 72 rokov po tom ako boli získané.<br><br>Volební komisári pri federálnom sčítaní obyvateľstva robili záznamy o každej osobe, ktorá v deň sčítania bola v domácnosti. Komisár mohol navštíviť dom k neskoršiemu dátumu, ale informácie, ktoré zhromažďoval o osobách, museli byť na deň sčítania obyvateľstva. Základnou sčítacou jednotkou bol okres (county). Každý okres bol rozdelený do sčítacích obvodov, jeden pre každého komisára. Vyplnené formuláre boli zaslané do Commerce Department’s Census Office vo Washingtone, DC.<br><br>Údaje z federálneho sčítania obyvateľstva sú obyčajne spoľahlivé, závisia na vedomostiach informátora a starostlivosti sčítacieho komisára. Informácie mohol podávať komisárovi sčítania obyvateľstva ktorýkoľvek člen rodiny alebo sused. Niektoré informácie môžu byť nepravdivé alebo zámerne sfalšované.
Súvisiace kategórie záznamov: