Zoznamy cestujúcich
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Imigrácia
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Zoznamy cestujúcich
Meno
Narodenie
Imigrácia
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Zoznamy cestujúcich
Staršie cestujúcich pasažierov obvykle obsahujú meno lode, mená pasažierov, ich vek, prístav ich príchodu a odchodu, dátum, krajinu pôvodu a zamestnanie. <br><br> Zoznamy z 20. storočia už obsahujú viac detailov, poskytujú mesto alebo oblasť pôvodu, mená iných rodinných príslušníkov, cieľ, fyzický popis a iné. Zoznamy pasažierov sú obvykle využívané genealógmi na dokumentovanie imigračných ciest predkov do ich novej krajiny, ale aj keď navštívili príbuzných, cestovali za obchodom alebo pre radosť.