Záznamy o občanoch
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Záznamy o občanoch
Meno
Narodenie
Sobáš
Úmrtie
Pridať podrobnosti
Miesto bydliska
Otec
Matka
Manžel/ka
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Záznamy o občanoch
Občianske registrácie sú úradné záznamy o dôležitých udalostiach občanov a obyvateľov krajiny. Tieto záznamy tvoria právne dokumenty, ktoré sa používajú na určenie a ochranu občianskych práv jednotlivcov a predstavujú zdroj údajov pre zostavovanie dôležitých štatistík. Vo väčšine krajín existuje právna povinnosť občanov oznámiť príslušnému orgánu každú životnú udalosť, ktorá patrí do registrácie občanov krajiny. <br><br>