Sčítanie obyvateľstva Veľkej Británie a Írska
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Sčítanie obyvateľstva Veľkej Británie a Írska
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Sčítanie obyvateľstva Veľkej Británie a Írska
Sčítanie obyvateľstva Veľkej Británie (Anglicka, Walesu a Škótska) sa konalo každých 10 rokov. Hoci prvé bolo v roku 1801, prvé sčítania sa používali len pre štatistické údaje a tak z nich nie sú žiadne záznamy o menách. Od roku 1841 boli zaznamenávaní všetci členovia každej domácnosti. Sčítania boli uskutočňované v rovnakom čase aj pre ostrovy v prieplave La Manche a Isle of Man, ktoré patrili tiež do kráľovstva. <br><br> Sčítanie obyvateľstva v Írsku bolo tiež uskutočňované každých 10 rokov od roku 1821. Žiaľ, skoro všetky záznamy z nich od roku 1821 až do roku 1891 boli zničené (buď úmyselne alebo pohromou). Takže najstaršie kompletne zachované záznamy v Írsku sú z roku 1901. Zbierka obsahuje každé sčítanie obyvateľstva z rokov 1841 až 1901 v Anglicku, Walese a ostrovoch v La Manche ako aj írske záznamy v rokoch 1901 a 1911. Taktiež sú v zbierke zahrnuté extrakty zo sčítania obyvateľstva Škotska v rokoch 1841, 1851 a 1861.