Školy a univerzity
NOVÉ
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Názov publikácie
Dátum zverejnenia
Miesto vydania
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Školy a univerzity
Meno
Názov publikácie
Dátum zverejnenia
Miesto vydania
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Vyčistiť formulár
CollectionCategoryDescriptionImage
Školy a univerzity
Ročenky, zoznamy absolventov a iné školské záznamy môžu byť bohaté na detaily o ľuďoch vo vašom rodokmeni. Môžete sa dozvedieť, ktoré kluby a aktivity vaši rodinní príslušníci navštevovali, vidieť fotografie z ich školských rokov. Niektoré ročenky obsahujú aj pohľady na študentské a školské osobností s poznámkami. Ročenky obvykle obsahujú aj fotografie študentov, aktivít, podujatí a skupiniek. <br><br>