MyHeritage DNA testovacia súprava o zdraví
Len za$99‎
$199‎
+ poštovné

Správy o genetických rizikách

Získate informácie o vašom zdravotnom stave pre 42 podmienok vrátane správ o genetickom riziku 19

Len za$99‎
$199‎
+ poštovné

Odhaľte vaše genetické riziká

Väčšina zdravotných problémov je spôsobená aj kombináciou iných ako genetických faktorov, ako je životný štýl či životné prostredie a vašich genetických faktorov, ktoré sú určené vašou DNA. Vplyv vašej genetiky na vaše zdravie sa nazýva vaše genetické riziko.

V správach o genetických rizikách sa uvádza, či máte znížené, priemerné alebo zvýšené genetické riziko vývoja určitých zdravotných problémov. Poznanie úrovne rizika vám môže pomôcť robiť informované rozhodnutia týkajúce sa starostlivosti o vaše zdravie.

Správy o genetických rizikách sú v súčasnosti k dispozícii pre 19 podmienok:

 • Dedičný karcinóm prsníka BRCA1/BRCA2
 • Parkinsonova choroba s oneskorením
 • Alzheimerova choroba s oneskoreným nástupom
 • Crohnova choroba
 • Celiakia
 • Makulárna degenerácia súvisiaca s vekom
 • Dedičná hemochromatóza
 • Deficit alfa-1 antitrypsínu
 • Dedičná trombofília
 • Nedostatok G6PD

Jedinečnė polygénne správy o zdraví

Spoločnosť MyHeritage v súčasnosti ponúka 5 správ o polygénnych rizikách

Pre niektoré stavy (napr. srdcové choroby) sú rizikové kombinácie viacerých variantov u viacerých génov. Tieto stavy sa nazývajú polygénne stavy. Spoločnosť MyHeritage vyvinula pomer polygénneho rizika pre 5 stavov vrátane srdcových chorôb, rakoviny prsníka a cukrovky 2. typu. Je jednou z prvých spoločností, ktoré tieto správy ponúkajú.

Analyzujeme tisíce variantov v celom vašom genóme a kombinujeme výsledky týchto analýz s cieľom vypočítať váš výsledok polygénneho rizika (PRS) pre každú podmienku. Tento PRS (výsledok polygénneho rizika) predstavuje najkomplexnejší prístup k odhadu genetického rizika pre polygénne podmienky.

Vzorka
Vaša správa o genetickom riziku pre každú podmienku obsahuje:
Vaša úroveň rizika pre stav
Zistite, aké je vaše riziko v porovnaní s rizikom bežnej populácie.
Ako boli stanovené vaše výsledky
Vysvetľuje sa, ktoré varianty boli analyzované a zistené vo vašej vzorke DNA.
Čo môžete robiť so svojimi výsledkami
Odporúčania týkajúce sa toho, koho kontaktovať, aby ste mohol ďalej diskutovať o vašich výsledkoch.
Informácie o stave
Získajte viac informácií vrátane spôsobu a faktorov životného štýlu, ktoré môžu ovplyvniť vaše riziko.
You’re in good hands
Your test includes independent physician oversight. A questionnaire about your health history is required before taking the test. Your answers will be confidentially reviewed by a physician. After your results are generated, your reports will be reviewed by the clinical team from PWNHealth, who will determine whether genetic counseling is advised. If genetic counseling is recommended, it is included as part of the PWNHealth services.
Naša technológia a štandardy

Na analýzu vašej DNA používame pokročilú technológiu - čip navrhnutý na mieru vo formáte Global Screening Array so stovkami tisíc strategicky vybraných sond na zachytenie najväčšieho množstva genetickej variácie. Nový čip nám poskytuje flexibilitu pre pridávane správ o ďalších podmienkach bez potreby odoberania novej vzorky DNA v budúcnosti.

Privacy

Your privacy and the security of your data is our top priority. DNA analysis is done in a CLIA-certified, CAP-accredited lab in the U.S. to ensure your data is processed and stored securely and professionally. DNA data is protected by multiple layers of encryption and stored on secure servers.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) protects you from discrimination by employers and health insurance providers based on your genetic information.
 • You are the owner of your data and you can delete it permanently at any time.
 • We will never share your data with any third parties without your explicit consent. Your reports will be shared with PWNHealth to facilitate physician oversight of your test.
 • We are the only DNA company that pledges to never share your data with insurance companies.
Propomenutia

Vaše zdravotné správy vám nehovoria, či máte alebo sa u vás vyvinie stav.

Tieto správy hodnotia iba vaše genetické riziko. Nezohľadňujú negenetické faktory, ako je prostredie, životný štýl, vek alebo rodinná anamnéza. V súčasnosti sú správy PRS dostupné iba ľuďom, ktorí majú prevažne európsky pôvod, pretože vedecké údaje sa obmedzujú na osoby z tohoto etnického pôvodu.

Ak máte niektorý z uvedených genetických stavov v osobnej alebo rodinnej anamnéze, odporúča sa konzultovať s vašim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o komplexnom skríningu.

Ak nechcete vedieť výsledky, môžete deaktivovať hlásenia o nevyliečiteľných stavoch, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Tieto prehľady si môžete kedykoľvek zobraziť zmenou nastavení ochrany osobných údajov.