MyHeritage DNA testovacia súprava o zdraví
Len za$99‎
$199‎
+ poštovné

Empower yourself

Discover how your unique DNA may affect you and your family with the MyHeritage DNA Health kit
Len za$99‎
$199‎
+ poštovné
Dôležitá informácia

Scientific expertise

42 personalized health reports are generated based on rigorous scientific research.

Professional oversight

Your test includes physician oversight and genetic counseling to determine if this test is right for you.

Easy & affordable

Jednoduchým výterom vášho vnútra líca pomocou tampónu ziskate množstvo údajov, ktoré obsahujú informácie o zdravi, genealógii aj o etnickom pôvode.

MyHeritage has helped millions of people to find new relatives and discover their ethnic origins through innovative technology and DNA testing

19 Genetic Risk Reports

Everyone has some risk of developing genetic conditions. Your reports explain your genetic risk for developing certain conditions, compared to the general population.

Conditions include*:

Heart disease, breast cancer, Alzheimer’s disease, and 16 others

Learn more
*Polygenic risk reports for conditions such as heart disease, breast cancer, and type 2 diabetes are only available for people who are of mainly European ancestry.

23 Carrier Status Reports

Get insights into your potential to pass on genetic conditions to your children. When planning a family, carrier testing is recommended so that you can be aware of the risks if you and your partner are carriers for the same genetic disorder.

Podmienky obsahujú:

Tay-Sachs, cystic fibrosis, Gaucher disease, and 20 others

Learn more

Ethnicity Estimate

Reveal your unique ethnic origins with a percentage breakdown of the geographic regions your ancestors came from.

Your ethnicity report:
Includes 42 supported ethnic regionsIdentifies ethnicities you share with your DNA MatchesIs based on the world’s largest Founder Population project
Learn more

DNA Matches

Find relatives you never knew existed through your shared DNA. You can connect with your newly found relatives to learn more about your family and discover shared ancestors.

With DNA Matching, you can:
Discover new relativesUtilize the best tools in the industryUncover the exact relationship pathContact your matches
Learn more
You’re in good hands
Your test includes independent physician oversight. A questionnaire about your health history is required before taking the test. Your answers will be confidentially reviewed by a physician. After your results are generated, your reports will be reviewed by the clinical team from PWNHealth, who will determine whether genetic counseling is advised. If genetic counseling is recommended, it is included as part of the PWNHealth services.
How it worksLearn more
Order the MyHeritage DNA Health kit
Answer a Health Questionnaire, which an independent physician will evaluate
Swab your cheek and mail the sample to the lab
A physician reviews your results, which you’ll receive in 3-4 weeks

Privacy

Your privacy and the security of your data is our top priority. DNA analysis is done in a CLIA-certified, CAP-accredited lab in the U.S. to ensure your data is processed and stored securely and professionally. DNA data is protected by multiple layers of encryption and stored on secure servers. A physician reviews all results confidentially as part of preparing your reports, to ensure the highest quality service.
  • You are the owner of your data and you can delete it permanently at any time.
  • We will never share your data with any third parties without your explicit consent. Your reports will be shared with PWNHealth to facilitate physician oversight of your test.
  • We are the only DNA company that pledges to never share your data with insurance companies.

FAQ - odpovede na najčastejšie otázky

Čo sa môžem dozvedieť z databázy MyHeritage DNA Health?
MyHeritage DNA Health spája vašu minulosť a budúcnosť tým, že vám umožní objaviť, čo vás robí tým, kým ste. Časť tohto testu odhalí príbuzných, ktorí s vami zdieľajú segmenty DNA, ktoré ste možno zdedili od jedného spoločného predka. Vaše etnické pôvody objavíte aj pomocou odhadu etnicity, ktorý ponúka percentuálne rozdelenie geografických oblastí, z ktorých vaši predkovia pochádzajú.

Prostredníctvom časti tohto testu týkajúcej sa zdravia zistíte vaše genetické riziko vývoja určitých stavov, ako sú srdcové choroby a rakovina prsníka. Môžete tiež zistiť, či nosíte určité varianty DNA, ktoré pravdepodobne neovplyvnia vaše zdravie, ale môžu zvýšiť riziko, že u vašich detí sa môžu vyvinúť určité podmienky, ak je aj vaša partnerka zároveň nositeľon variantov rovnakého stavu. Ak máte zvýšené riziko rozvoja alebo prenosu genetického stavu, jeho znalosť vám pomôže vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti lepšie riadiť zdravie vás a vašej rodiny.

This test covers an extensive range of conditions, but it does not cover every gene and every possible variant associated with genetic risk. Certain conditions may be excluded from your health reports based on your ethnicity, or your personal and family health history. As this test looks at only some of the variants for a condition, having a personal or family health history of the condition may warrant more thorough testing. If certain reports are excluded, or if you have a family history of one or more of the conditions we test for, you should speak to a genetic counselor or a healthcare provider to discuss whether additional testing, screening, and/or evaluation may be appropriate.

Your level of risk is influenced by environmental and lifestyle factors in addition to your DNA. This test determines only your genetic risk, and does not reflect your overall risk for developing or passing on a genetic condition.
Kto si môže urobiť test DNA od MyHeritage?
What are polygenic risk scores?
Mali by byť testovaní ďalší členovia mojej rodiny?
Does MyHeritage DNA Health include physician oversight and genetic counseling?
What type of DNA sample do I provide?
How long does it take to get results?
Is my genetic and personal information kept private?
Who do I contact if I have questions?
What is the connection between DNA and family trees?

Dôležitá informácia

Tento test odráža vaše genetické riziko rozvoja špecifických podmienok. Nehovorí o tom, či máte alebo sa u vás vyvinie nejaký stav.

Analyzujeme iba niektoré z variantov spojených s každou podmienkou. Je možné, že máte variant, ktorý v súčasnosti v rámci našich zdravotníckych služieb neanalyzujeme.

Správy o polygénnom riziku sú zatiaľ dostupné len osobám, ktoré majú prevažne európsky pôvod, pretože údaje použité na ich vypracovanie sú založené na ľuďoch európskeho pôvodu. Spoločnosť MyHeritage začala výskum, ktorý umožní týmto správam v budúcnosti pokryť širšie spektrum populácie.
Podobne sú niektoré ďalšie správy relevantnejšie pre osoby určitých etnických skupín.

Vaša úroveň rizika je okrem vašej DNA ovplyvnená aj faktormi vášho životného prostredia a životného štýlu. Tento test určuje iba vaše genetické riziko a neodráža vaše celkové riziko na rozvoj alebo prenos genetického stavu.

Niektoré podmienky môžu byť z vašich zdravotných správ vylúčené na základe vašej osobnej alebo rodinnej anamnézy. Keďže sa tento test zameriava na niektoré z variantov stavu, môže mať zdravotný stav v určitom osobnom alebo rodinnom prípade dôvod na dôkladnejšie testovanie. Ak sú niektoré správy vylúčené, mali by ste sa poradiť s genetickým poradcom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o vhodnom testovaní.

Board-certified physicians from PWNHealth operate under strict compliance standards to ensure that this test is appropriate for you. In the United States, each MyHeritage DNA Health test request (health only) is reviewed and, if appropriate, approved by independent physicians and genetic counselors from PWNHealth.