Etnická skupina menom Sardínčan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Sardínčan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Sardínčan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Sardínčan
Obyvatelia, jazyk a kultúra Sardínie sú odlišné od ostatných susedných regiónov; Sardínčania si zachovali neoliticky najstaršiu genetiku vďaka relatívnej izolácii obyvateľstva tejto krajiny. Komunity ľudí sardínskeho pôvodu sú prítomné v iných častiach Európy, vrátane pevninského Talianska, Nemecka a Veľkej Británie, obyvateľov so sardínskym pôvodom možno nájsť aj v Brazílii, Argentíne a v severnej Afrike. Sardínska kultúra sa vyznačuje farebným tradičným odevom, ktorý je odlišný v každej dedine na tomto ostrove.