Etnická skupina menom nigérijčan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina nigérijčan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou nigérijčan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom nigérijčan
Nigéria má najväčší počet obyvateľov zo všetkých krajín v Afrike a jej obyvatelia patria na viac ku viac ako 250 etnickým podskupinám, z ktorých najväčšie sú Esan a Yoruba. Nigéria bola v minulosti ovládaná rôznymi kráľovstvami a kmeňovými vládcami a kolóniu Anglicka sa stala v 19. storočí. Mnoho osôb afrického pôvodu v Amerike má pôvod v nejakej nigérijskej skupine. Moderné migrácia viedli k veľkému počtu osôb nigérijského pôvodu žijúcich nielen v Afrike ale aj v USA, Kanade, Veľkej Británii a v Holandsku. Umenie Yoruba je zamerané hlavne na sochy z dreva alebo kovu s dôrazom na ľudskú hlavu, ktorú považujú za pôvodný základ života.