Nikaragua - najpočetnejšie etniká
Nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v krajine Nikaragua.
Vyberte inú krajinu pre zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v nej.