Etnická skupina menom Pôvodný Američan - top krajiny
Ešte nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie krajín s najpočetnejšou etnickou skupinou Pôvodný Američan.
Vyberte inú etnickú skupinu pre zobrazenie krajín, kde je táto skupina najpočetnejšia.
Etnikum s názvom Pôvodný Američan
Teória o osídlení Ameriky hovorí, že jej prví obyvatelia prišli pred asi 10,000 rokmi cez zemný most medzi Áziou a súčasnou Aljaškou a Kanadou. Domorodí Američania z pred kolumbovskej populácie sa následne usadili v Severnej a v Južnej Amerike. Väčšina domorodých Američanov boli lovci a zberači, ktorí žili v sociálne a kultúrne komplexných spoločnostiach so silnými animistickými a šamanskými náboženskými tradíciami. Európska koloniálna expanzia do Ameriky po roku 1500 priviedla pôvodných Američanov do kontaktu s Európanmi, čo vyústilo k decimácii a vytesneniu mnohých indiánskych skupín a to hlavne v dôsledku neznámych chorôb (ako napr. kiahne) a pozemkových sporov, ktoré často vyvrcholili do neľútostných bojov. Zatiaľ čo mnoho pôvodných amerických kmeňov a kultúr prežilo dodnes - niektoré z nich sú teraz usporiadané do poloautonómnych národov - mnoho kmeňov podľahlo devastácii. Ľudí z indiánskeho pôvodu dnes často vystopujeme u niekoľkých rôznych indiánskych kmeňov a mnoho domorodých Američanov je tiež zmiešaného etnického pôvodu s nejakým európskym či africkým pôvodom. Dedičstvo indiánskych kultúr sa prejavuje na celom kontinente a napríklad mnohé názvy miest pochádzajú z rôznych indiánskych jazykov. Nové plodiny prevzaté Európanmi od pôvodných Američanov - ako sú zemiaky, paradajky a kukurica - sú teraz široko konzumované po celom svete.