Etnická skupina menom keňan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina keňan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou keňan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom keňan
Obyvatelia kenského pôvodu zdedili veľmi rôznorodé genetické dedičstvo z oblasti, ktorá je domovom takmer každej hlavnej etnickej skupiny nachádzajúcej sa v Afrike. Väčšina Keňanov patrí k rôznym Bantu podskupinám. Druhou najpočetnejšou etnickou skupinou je Luhya. Ľudia s kenskými etnickými koreňmi sa nachádzajú aj na ostrovoch v blízkosti Kene, vrátane Madagaskaru, Seychel, Komor a ostrova Reunion v Indickom oceáne. Hlavne migráciou v priebehu posledných desaťročí v dôsledku ekonomickej a politickej nestability, vytvorili sa veľké kenské populácie vo Veľkej Británii, USA a v Austrálii. Keňa vyprodukovala neúmerne vysoký počet elitných vytrvalostných bežcov, ktorí väčšinou pochádzajú z kmeňa Kalenjin.