Etnická skupina menom Talian - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Talian.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Talian v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Talian
Kultúra a genetické dedičstvo Talianov bolo formované Rímskou ríšou ako aj kontaktom so severnou Európou a východným Stredomorím. Talianske objavné cesty spred 500 rokov a následná emigrácia viedli k veľkému talianskemu osídleniu v južnej a severnej Amerike (USA, Brazílii, Argentíne a ďalších krajinách), v susedných európskych krajinách (Nemecko a Švajčiarsko) ako aj v Austrálii a v južnej Afrike. Európska renesancia - obdobie obrovskej umeleckej a vedeckej inovácie v priebehu 14. - 17. storočia - začalo v Taliansku a bolo najznámejšie tvorené talianskym polyhistorom Leonardo da Vinci. Pre mnohých Talianov je kuchyňa jedným z najdôležitejších prvkov talianskej kultúry. Existuje najmenej 450 druhov najobľúbenejších talianskych jedál - cestovín.