Etnická skupina menom Fín - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Fín.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Fín v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Fín
Fínsko a Západné Rusko charakterizujú kombinované vplyvy severských a slovanských kultúr. Aj keď existuje niekoľko slov prevzatých do fínčiny, fínsky jazyk nie je príbuzný so žiadnym zo škandinávskych jazykov, či s ruštinou. Lingvisticky najpríbuznejšie sú k fínčine tzv. balto-fínske jazyky, ktorými sa hovorí v oblasti Baltického mora. Patria sem rôzne podoby karelského jazyka a estónčina. Fínčina je príbuzná aj s niekoľkými ďalšími jazykmi. Ide napríklad o rôzne formy jazyka Sámi, mnohé jazyky menšín používané v Rusku, či maďarčina.