Eritrea - najpočetnejšie etniká
Nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v krajine Eritrea.
Vyberte inú krajinu pre zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v nej.