Burundi - najpočetnejšie etniká
Nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v krajine Burundi.
Vyberte inú krajinu pre zobrazenie najpočetnejších etnických skupín v nej.