Etnická skupina menom západoafričan - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina západoafričan.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou západoafričan v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom západoafričan
Na kontinente žije viac ako 340 miliónov obyvateľov pôvodom zo západnej Afriky a ďalší veľký počet obyvateľov západoafrického pôvodu sa rozšíril po celej Amerike. Západná Afrika bola zjednotená pod ríšou Ghany okolo roku 1000 pred n.l. a následne bola ovplyvnená africkým obchodom s otrokmi a európskou kolonizáciou. Ľudia západoafrického pôvodu sú tak prítomní po celej Amerike, Európe a vnútro kontinentálnou migráciou sa dostali do iných regiónov Afriky. Západní Afričania vyvinuli svoje bohaté rozprávačské príbehy, majú hlboké hudobné a spevné tradície, pričom ich bardovia slúžili ako historici, poverení prenosom informácií o kráľovských rodinách z generácie na generáciu.