Etnická skupina menom Stredoameričan a Indián - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Stredoameričan a Indián.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Stredoameričan a Indián v danej krajine.
89.2%
88.3%
88.2%
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Stredoameričan a Indián
Populácia Strednej a Južnej Ameriky zahŕňa množstvo pôvodných skupín s predkolumbovskými koreňmi. Patria medzi ne Mayské národy Strednej Ameriky a národy Quechua, Chibcha, Aymara Južnej Ameriky. Quechua bol oficiálnym jazykom Inskej ríše, najväčšej ríše v predkolumbovskej Južnej Amerike,<br>rozprestierajúcej sa vo veľkej časti západnej Južnej Ameriky so sídlom v Cusco, v súčasnom Peru. Inkovia vybudovali rozsiahle cestné siete v celom impériu, vynašli vysokohorské poľnohospodárske metódy špecializované na náročný andský región a vyvinuli vysoko regulované sociálne štruktúry, ktoré dodržiavali milióny subjektov.<br>Staroveké stredoamerické civilizácie, ako napríklad Mayovia a Aztékovia vynašlii mnoho dôležitých vynálezov, ako napríklad unikátne písacie systémy, pyramídové stavby, komplexné matematické a astronomické pozorovania, ranné formy lekárskej chirurgie a presné kalendárne systémy.