Etnická skupina menom Baltický - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Baltický.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Baltický v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Baltický
Pobaltské štáty zažili mnoho susedných vládcov, ktorí si podmanili mnohokrát ich územia. Z etno-jazykového hľadiska je baltická etnická skupina indo-európska. Napríklad Balti sú 'Baltai' v litovčine a 'Balti' v lotyštine. Názov 'Baltický' sa najprv spájal s morom rovnakého mena a Balt bol údajne ostrov v ňom. Mnoho malých etnických skupín v tejto oblasti, vrátane tých baltického pôvodu, bolo nakoniec zlúčené do väčších skupín, napr. Prusov a tých, ktoré sú dnes považované za pobaltské krajiny: Estónsko, Lotyšsko a Litva.