Etnická skupina menom Balkánec - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Balkánec.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Balkánec v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Balkánec
Balkánsky polostrov v juhovýchodnej Európe bol prvým na kontinente, kde bolo zavedené v praxi poľnohospodárstvo z Mezopotámie už pred asi 5 000 rokmi. Bol miestom spoločensko-politického premostenia latinskej, gréckej a slovanskej kultúry už v staroveku, kresťanstva a islamu v rannom novoveku a nepriateľských strán počas druhej svetovej vojny a ako aj počas studenej vojny v novodobej histórii. Napriek nezhodám a etnickým konfliktom v regióne, je tento naďalej mostom medzi bohatými kultúrami a národnosťami. Balkánska hudba sa stala v posledných rokoch medzinárodne populárnou; obsahuje slovanské a západo-ázijské vplyvy a vyznačuje sa svojou rytmickou energiou a kreativitou.