Etnická skupina menom Aškenázsky Žid - top krajiny
Podľa údajov užívateľov DNA MyHeritage toto sú krajiny, v ktorých je najpočetnejšia etnická skupina Aškenázsky Žid.
Vybrať iné etnikum
Percentuálne podiely predstavujú počty používateľov DNA MyHeritage s etnickou príslušnosťou Aškenázsky Žid v danej krajine.
Zobraziť všetky krajiny
Etnikum s názvom Aškenázsky Žid
Ashkenázski židia sú európske židovské diaspóry, ktorí majú spoločný pôvod v Nemecku a vo Francúzsku a neskôr sa migráciou na východ migráciu dostali do Poľska a do ďalších slovanských krajín. Pre dodržiavanie tradičných svadobných zvykov a segregáciu od okolitých kultúr, Ashkenázska židovská populácia je geneticky veľmi uzavretá. Vzhľadom na prenasledovanie, genocídy a devastáciu počas holokaustu, Ashkenázski Židia sa sťahovali po celom svete, najväčší počet ich je v USA a v Izraeli, významnými populáciami sú v Severnej a Južnej Amerike, v bývalom Sovietskom zväze ako aj v Južnej Afrike a Austrálii. Židovská kultúra kladie dôraz na vzdelanie, čo by mohlo vysvetľovať, prečo - hoci Židia predstavujú iba 0,2% svetovej populácie - až štvrtina všetkých nositeľov Nobelovej ceny boli židovského pôvodu.