Pravdepodobné etnikum

Získajte podrobnejšie určenie vášho pôvodu -
viac ako 2100 regiónov

Určuje najrozšírenejšie súbory regiónov

Founder Populations project

Spoločnosť MyHeritage identifikovala jedincov základných populácií t.j. osoby, ktoré žijú na rovnakom mieste po mnoho generácií. Poslali sme súpravy na testovanie DNA používateľom MyHeritage z celého sveta a to od Uzbekistanu po Fidži a od Grónska po Južnú Afriku. Osoby boli vybrané na základe ich pôvodu - ako geneticky reprezentatívni zástupcovia pre svoj geografický región. Tento projekt - najväčší svojho druhu, aký sa kedy vykonával - umožnil spoločnosti MyHeritage získať oveľa viac druhov etnika ako akákoľvek iná služba v oblasti testovanie DNA.
Získajte podrobnejšie určenie vášho pôvodu -
viac ako 2100 regiónov