Zhody v DNA

Nájdite príbuzných, o ktorých ste nikdy nevedeli, že existovali

Spojte sa s novo nájdenou rodinou

DNA Matching je výkonná služba, ktorá pomocou testu vašej DNA vám pomáha nájsť príbuzných. Naša technológia porovnáva vaše DNA údaje s údajmi DNA iných osôb a identifikuje zdieľané genetické sekvencie, ktoré naznačujú možný rodinný vzťah. Čím vyššie je percento DNA, ktoré máte spoločné s inou osobou, tým bližší je váš pravdepodobný vzťah.

Keď si otestujete svoju DNA pomocou služby MyHeritage, máte nárok na porovnanie s výsledkami testov DNA ďalších používateľov testovaných v službe MyHeritage, ako aj s tými, ktorí boli testovaní inými službami. Umožňujeme používateľom všetkých hlavných poskytovateľov testovania DNA odosielať ich výsledky do MyHeritage a tak rozšíriť váš porovnávací potenciál a umožniť vám nájsť ešte viac nových príbuzných.
Dozvedieť sa viac
Nájdite príbuzných, o ktorých ste nikdy nevedeli, že existovali