Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1900
Počet zaznamov 76,460,854
Vyberte kategóriu alebo kolekciu
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Úplná zhoda vo všetkých údajoch
Vyčistiť formulár
Hľadať v Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1900
Meno
Narodenie
Miesto bydliska
Pridať podrobnosti
Kľúčové slová
Viac
Vyčistiť formulár
CollectionDescriptionImage
Federálne sčítanie obyvateľstva v USA v roku 1900
Počet záznamov 76 460 854
Sčítanie obyvateľstva USA v roku 1900 sa uskutočnilo 1. júna 1900, celkový počet obyvateľov žijúcich v USA bol 76 212 168 osôb, čo bolo o 21% viac ako pri sčítaní v roku 1890.<br><br>Volební komisári pri federálnom sčítaní obyvateľstva robili záznamy o každej osobe, ktorá v deň sčítania bola v domácnosti. Komisár mohol navštíviť dom k neskoršiemu dátumu, ale informácie, ktoré zhromažďoval o osobách, museli byť na deň sčítania obyvateľstva. Základnou sčítacou jednotkou bol okres (county). Každý okres bol rozdelený do sčítacích obvodov, jeden pre každého komisára. Vyplnené formuláre boli zaslané do Commerce Department’s Census Office vo Washingtone, DC.<br><br>Údaje z federálneho sčítania obyvateľstva sú obyčajne spoľahlivé, závisia na vedomostiach informátora a starostlivosti sčítacieho komisára. Informácie mohol podávať komisárovi sčítania obyvateľstva ktorýkoľvek člen rodiny alebo sused. Niektoré informácie môžu byť nepravdivé alebo zámerne sfalšované.
Súvisiace kategórie záznamov:
Príklad záznamov