Michal KonigVP Human Resources
background
Previous page Next page
Beginning of quote:Hľadám a vyberám all-star team - ľudí, ktorí sú mimoriadne šikovní ale aj naozaj ochotní k tomu, aby udržali MyHeritage ako jedinečné a výnimočné pracovisko. End of quote.
Michal vedie naše celosvetové úsilie v oblasti ľudských zdrojov, pričom využíva viac ako 15 ročné skúsenosti v tejto oblasti pre potreby našej spoločnosti MyHeritage.

Michal spravuje a podporuje náš tím s viac ako 370 zamestnancami v kanceláriách v Izraeli, v Spojených štátoch a v Európe, pomáha získavať nových talentovaných pracovníkov a umožňuje ďalší rast všetkým zamestnancom vo firme.

Pred nástupom do MyHeritage Michal pracovala v rôznych VP HR pozíciách v spoločnostiach Pursway, Juniper a RADCOM.

Hrdá matka dvoch deti vlastní takmer každú kuchársku knihu a môže Gordonovi Ramseyovi získať ďalšie peniaze.